Rotary Club Lier werd opgericht in 1961 en telt momenteel een 30-tal leden. Zij zijn actief in uiteenlopende beroepen (industrie, onderwijs, bankwezen, verzekeringen, handel, vrije beroepen en diverse diensten) en delen dezelfde sociale bekommernis.

Het dynamisme van Rotary Club Lier is het resultaat van de (h)echte vriendschap tussen de leden: een groep mensen van goede wil, die hun krachten, kennis en vaardigheden bundelen om, los van iedere filosofische of politieke overtuiging, hun steentje bij te dragen tot een algemene of bijzondere lotsverbetering van de Lierse maatschappij.

Elkaar leren kennen, leren waarderen en samenwerken voor het welzijn van iedereen, zijn de doelstellingen van Rotary Club Lier. Hierbij staat het streven naar een hoog ethisch gedrag, zowel in de beroeps- als in de privé-sfeer, centraal.

Rotary Lier heeft sterke banden met haar zusterclubs in Roosendaal ( NL) Menden (DE), Westcliff (UK) en Douai (FR)

Sinds haar oprichting in 1961 heeft Rotary Club Lier talrijke initiatieven genomen om het lot van de mindervalide en/of minder bedeelden in onze omgeving te verzachten.